Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA “X”

Bachelor thesis Latvian OPEN
Pocjus, Evita;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | būtiskums | finanšu pārskata revīzija | finanšu pārskats | revidents | revīzijas riski

Diplomdarba tēma: „Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA „X”” Finanšu pārskata revīzija ir būtiska, jo arī Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas apkopotie statistikas dati norāda, ka Latvijā ~90% no pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtisk... View more
Share - Bookmark