Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā

Bachelor thesis OPEN
Kravis, Kārlis;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarbā „Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā” ir izveidoti, aprobēti un ekspertu izvērtēti 15 mācību video. Tēma „Elektrība”, it īpaši elektrostatikas jautājumi, ir abstrakti skolēna izpratnei, jo fizikālie procesi notiek mik... View more
Share - Bookmark