publication . Bachelor thesis . 2012

Empātijas atšķirības improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiem

Nikolajeva, Inga;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Pētījuma mērķis ir noskaidrot empātijas atšķirības starp improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiem. Izlasi veido 106 respondenti, no tiem 41 improvizācijas teātru dalībnieks, 34 amatierteātru dalībnieki un 31 koru dalībnieks kā kontroles grupa – respondenti, kuriem tā ir brīvā laika aktivitāte ārpus darba. Dalībnieki ir 14 vīrieši un 92 sievietes vecumā no 18 līdz 30 gadiem, dalībnieku pieredzes ilgums aktiermākslā ir no 1 līdz 15 gadiem. Pētījumā tiek izmantota Saimona Barona-Kohena (Simon Baron-Cohen) un Sallijas Vīlvraitas (Sally Wheelwright) izstrādātā Empātijas aptauja, EQ – Empathy Quotient, un Stīvena J. Muncera (Steven J. Muncer) un Džona...
Subjects
free text keywords: Psiholoģija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue