publication . Master thesis . 2006

Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

Kļimovs, Vadims;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
. Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitates Veselības un rehabilitācijas centrā. Maģistra darbā ir 80 lpp., 20 attēlas, 8 tabulas, 5 pielikumi. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās un ek...
Subjects
free text keywords: Pedagoģija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue