Etioloģiskais mīts Rodas Apollonija poēmā Argonautika: nozīme poēmas poētikā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Bobrova, Kristīne;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība | hellēnisms | dzeja | etioloģiskais mīts | poēma | poētika

Bakalaura darba tēma ir Etioloģiskais mīts Rodas Apollonija poēmā Argonautika: nozīme poēmas poētikā. Mērķis ir pētīt etioloģiskā mīta lomu un atbilsmi hellēnisma laika perioda literatūras prasībām, un tā nozīmi poēmas poētikas ietvaros. Etioloģiskie mīti ir mīti, kuri ... View more
Share - Bookmark