Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentiem

Bachelor thesis Latvian OPEN
Rauska, Rihards;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija | Mācību motivācija | Prokrastinācija | Academic Motivation | Procrastination

Bakalaura darba tēma “Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentu vidū”. Darbā analizēta teorētiskā literatūra par motivāciju, mācību motivāciju un prokrastināciju. Bakalaura darba mērķis mācību motivācija un prokrastinācijas savstarpējās saistības izpēte un... View more
Share - Bookmark