Riska mēra novērtēšanas metodes vērtspapīru portfelim

Bachelor thesis OPEN
Kuzmova, Kristīna (2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Matemātika

Ar finanšu operāciju internacionalizācijas attīstību, valūtu tirgus ir stipri mainījies un kļuvis konkurējošāks un nestabilāks. Darbs izpēta riska prognozēšanas problēmu no Riska mēra (Value-at-Risk, VaR) skatupunkta un iepazīstina ar tā novērtēšanas metodēm. VaR metodoloģija tiek pielietota finanšu iestādēs ar mērķi noteikt nepieciešamo naudas summu riska rezervēm. Praktiskiem aprēķiniem tika pielietota vēsturisko simulāciju, delta-normāla, GARCH un EWMA metodes. Vēsturisko simulāciju metode tika uzlabota ar kodola novērtēšanu un veivletu analīzi. VaR aprēķiniem tika sastādīts 6 dažādu valūtu portfelis. Iegūtie rezultāti rāda, ka populārā delta-normāla metode sevi neattaisno, un ka ekonomiski izdevīgākus rezultātus var iegūt ar veivletu analīzes palīdzību.
Share - Bookmark