Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā

Doctoral thesis OPEN
Ilmārs Kangro;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | Izglītība, pedagoģija un sports

Atslēgas vārdi: domāšana, matemātiskā domāšana, kognitīvā darbība, intelekts Promocijas darba ‘’Matemātiskās domāšanas iespējas augstākā izglītībā profesionālās kompetences veidošanā” pirmajā nodaļā sniegts domāšanas teorijas skaidrojums pamatojoties uz aksioloģisko ... View more
Share - Bookmark