publication . Doctoral thesis . 2011

Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā

Ilmārs Kangro;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Elektroniskā versija nesatur pielikumus
Subjects
free text keywords: Pedagoģija, Izglītība, pedagoģija un sports
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Doctoral thesis . 2011

Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā

Ilmārs Kangro;