"A/S PET Baltija" kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā

Bachelor thesis OPEN
Goldšteins, Jānis;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba tēma ir ,,A/S PET Baltija’’ kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt A/S PET Baltija kvalitātes pārvaldības sistēmu darbības ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju, atklāt problēm... View more
Share - Bookmark