Konfrontācija kriminālprocesā

Bachelor thesis OPEN
Roderte, Nora; (2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Pētījuma problēmas būtība ir tā , ka konfrontēšana ir izmeklēšanas darbība, kura tiek reti pielietota pirmstiesas izmeklēšanā. Pētījuma mērķis ir izpētīt konfrontēšanas un pratināšanas kā konfrontēšanas satura procesuālos aspektus,analizēt esošo likumdošanu,kā arī ā... View more
Share - Bookmark