Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

Master thesis Latvian OPEN
Sīlis, Mārtiņš;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība | literārā tulkošana | tulkošanas stratēģijas | mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi | metafora | salīdzinājums

Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un ... View more
Share - Bookmark