publication . Conference object . 2018

Latvijas vēsturnieku otrais kongress (IV pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2018. gada 18 un 19. jūnijs): tēzes

Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: LU Latvijas Vēstures institūts
  • Country: Latvia
Abstract
II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku kongress pretstatā ierastajai norises formai (paralēlas sekcijas, kurās zinātnieki iepazīstina ar saviem jaunākajiem sasniegumiem) bija iecerēts kā diskusija par Latvijas vēsturei aktuālām problēmām, piedaloties gan tiem, kas vāc un uzglabā vēstures liecības, gan tiem, kuru primārais uzdevums ir tās pētīt, gan arī tiem, kuri tās izmanto, izglītojot jauno paaudzi un sabiedrību. Kongresā noritēja diskusijas par vēsturnieku kongresu lomu un nepiecieš...
Subjects
free text keywords: :HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects [Research Subject Categories], Vēstures pētniecības problēmas, Vēstures metodes un metodoloģija, Vēstures zinātnes komunikācija, Vēsture kā palīgdisciplīna, Vēsture un ideoloģija, Vēsturnieku kongress, Congress of Latvian Historians, History
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue