publication . Bachelor thesis . 2010

Vardarbības atainošanas laikrakstā "Vesti Segodnja" ietekme uz auditoriju: auditoriju attieksmes un vērtējumu analīze

Prohožaja, Jūlija;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Šī bakalaura darba tēma ir „Vardarbības atainošanas laikrakstā "Vesti Segodnja" ietekme uz auditoriju: auditoriju attieksmes un vērtējumu analīze”. Pētnieciskā problēma bija noskaidrot, vai lasītājiem ir svarīgi saņemt informāciju par vardarbību no publikācijām presē; vai šāda veida publikācijas negatīvi ietekmē mūsdienu sabiedrību. Savukārt, pētījuma mērķis ir uzzināt, cik aktuālas ir publikācijas, kas atspoguļo vardarbību un noziegumus, kā arī uzzināt, kā šādu informāciju uztver lasītāji. Pētījuma lauku veidoja laikraksta „Vesti Segodnja” («Вести Сегодня») lasītāji (viņu attieksmes par vardarbību presē un publikāciju par vardarbību vērtējumi), saturs (vardarbī...
Subjects
free text keywords: Komunikācijas zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue