Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

Bachelor thesis OPEN
Berdinska, Zane;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika

Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot ... View more
Share - Bookmark