Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma.

Master thesis Latvian OPEN
Haritonova, Jūlija;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | mārketinga komunikācija | bērnu auditorija | tradicionālo rotaļlietu nozare | mediju kanāli | komunikācijas ekosistēma

Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju rotaļlietu pirkšanas lēmuma pieņemšanas ceļ... View more
Share - Bookmark