Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

Bachelor thesis OPEN
Čačika, Anastasija;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apska... View more
Share - Bookmark