publication . Bachelor thesis . 2007

Psiholoģiskais raksturojums kā vēstījuma elements Kārļa Zariņa īsprozā

Šakina, Ieva;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darbā aplūkota Kārļa Zariņa īsproza, galveno uzmanību pievēršot psiholoģiskajam raksturojumam kā vēstījuma elementam. Darba mērķis ir: 1) apskatīt varoņu psiholoģisko raksturojumu un tā izpausmes veidus K. Zariņa īsprozā; 2) atklāt K. Zariņa īsprozas savdabību; Darbs sastāv no ievada, kurā pārskatīti K. Zariņa daiļrades pētnieku svarīgākie atzinumi, kā arī īsi aplūkoti pētījumā izmantotie teorētiskie materiāli; iztirzājuma pirmajā daļā apskatīti K. Zariņa īsprozas tipāži: pēclaika cilvēki un vieglie raksturi, otrajā – galvenie psiholoģiskā vēstījuma paņēmieni. Galvenais secinājums ir: K. Zariņa savdabīgo varoņu raksturu būtiskākais atklāsmes veids ir p...
Subjects
free text keywords: Filoloģija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue