Psiholoģiskais raksturojums kā vēstījuma elements Kārļa Zariņa īsprozā

Bachelor thesis OPEN
Šakina, Ieva;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filoloģija

Bakalaura darbā aplūkota Kārļa Zariņa īsproza, galveno uzmanību pievēršot psiholoģiskajam raksturojumam kā vēstījuma elementam. Darba mērķis ir: 1) apskatīt varoņu psiholoģisko raksturojumu un tā izpausmes veidus K. Zariņa īsprozā; 2) atklāt K. Zariņa īsprozas savdabību... View more
Share - Bookmark