Latgaliski iznākošās preses loma latgaliešu integrācijā Latvijas Republikas iedzīvotāju kopumā (1920.-1934.)

Bachelor thesis OPEN
Grigāne, Vineta;
(2006)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Pētnieciskais darbs ir veltīts latgaliski iznākošās preses kā atšķirīga Latvijas Republikas preses fenomena pētniecībai. Pētījuma virsuzdevums ir noskaidrot preses lomu realitātes radīšanā un integrācijā un tās nozīmi cilvēka identitātes konstruēšanā. Darbā apko... View more
Share - Bookmark