Lādētu daļiņu kustības magnētiskā laukā 3D modelēšana OpenFOAM vidē

Bachelor thesis OPEN
Venčels, Juris;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Fizika

Darbā tiek aplūkota aprēķinu programmas izveide un tās funkcionalitāte elektriskā un magnētiskā lauka modelēšanai trijās dimensijās, izmantojot magnētiskā vektorpotenciāla “A, V-A” formulējumu. Programma veidota uz atvērtā koda bibliotēkas OpenFOAM bāzes. Rezultāti salī... View more
Share - Bookmark