publication . Master thesis . 2015

Multilingvisms pirmsskolas izglītības iestādē

Ivancova, Kristīna;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Darba nosaukums: Multilingvisms pirmsskolas izglītības iestādē Darba autors: Kristīna Ivancova Darba zinātniskais vadītājs: Emīlija Černova Darba saturs: 75 lpp.,16 attēli, 7 tabulas, 66 literatūras avoti. Darba mērķis: Izpētīt multilingvālu procesu pirmsskolā. Vairāku valodu apguvi pirmsskolā. Atslēgvārdi: Multilingvisms, bilingvisms, valoda. Multilingvala pieeja pirmskolā veicina bērnu psiholoģisko attīstību, kurai pievērsušies ir dažādi autori, kā piemēram K.Beikers, A. Ļublinskas, D. Lieģenieces, I. Kolominska, E. Paņko V. Muhinas, E. Eriksona, Ž.Piaže u.c. Praktiskajā pētījuma daļā tika apsekota dokumentācija un mācību gada laikā vērtēta vairāku valodu attī...
Subjects
free text keywords: Pedagoģija, Multilingvisms, Bilingvisms, Valoda
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue