Multilingvisms pirmsskolas izglītības iestādē

Master thesis OPEN
Ivancova, Kristīna;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | Multilingvisms | Bilingvisms | Valoda

Darba nosaukums: Multilingvisms pirmsskolas izglītības iestādē Darba autors: Kristīna Ivancova Darba zinātniskais vadītājs: Emīlija Černova Darba saturs: 75 lpp.,16 attēli, 7 tabulas, 66 literatūras avoti. Darba mērķis: Izpētīt multilingvālu procesu pirmssk... View more
Share - Bookmark