Pusaudžu tipiskās reakcijas pēc vecāku laulības šķiršanas.

Bachelor thesis OPEN
Steļmaha, Elza;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Rezumējums Pētījuma „Pusaudžu depresija un uzvedības problēmas pēc vecāku laulības šķiršanas” mērķis bija noskaidrot kādas ir pusaudžu uzvedības un depresijas atšķirības starp šķirtajām un pilnajām ģimenēm.. Pētījuma papildus daļas mērķis bija noskaidrot kādas ir atš... View more
Share - Bookmark