publication . Bachelor thesis . 2017

2 - 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas procesā pirmsskolā

Ananko, Olga;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba autore: Olga Ananko Zinātniskā darba vadītāja: Dr. paed., Daiga Kalēja – Gasparoviča Bakalaura darba temats: “2 – 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas procesā pirmsskolā.” Darba mērķis: teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt kā zīmēšanas procesā pirmsskolā sekmējama 2 – 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācija. Darbā izvirzītā hipotēze: ja bērniem zīmēšanas process tiks organizēts kā rotaļa, mērķtiecīgi tiks atlasīts mācību saturs un tiks radīti pedagoģiskie apstākļi bērnu brīvai zīmētdarbībai, tad 2 – 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācija zīmēšanas procesā pirmsskolā tiks sekmēta. Darba uzdevumi: 1.Teorētiski a...
Subjects
free text keywords: Pirmsskolas pedagoģija, acu, roku koordinācija, sekmēšana, zīmēšana, zīmētdarbība, rotaļa
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue