2 - 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas procesā pirmsskolā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Ananko, Olga;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | acu, roku koordinācija | sekmēšana | zīmēšana | zīmētdarbība | rotaļa

Bakalaura darba autore: Olga Ananko Zinātniskā darba vadītāja: Dr. paed., Daiga Kalēja – Gasparoviča Bakalaura darba temats: “2 – 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas procesā pirmsskolā.” Darba mērķis: teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt... View more
Share - Bookmark