Fonemātiskās uztveres attīstīšana 3-4 gadīgiem bērniem ar muzikāliem vingrinājumiem

Bachelor thesis OPEN
Brazauskaite, Evelīna;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

. Diplomdarba nosaukums ir ,,Fonemātiskās uztveres attīstīšana 3 - 4 gadīgiem bērniem ar muzikāliem vingrinājumiem’’. Darbs izpildīts uz A4 formāta 68 lappusēm, izmantoti 72 literatūras avoti. Darba mērķis: izpētīt kā fonēmātiskā uztvere attīstās, izmantojot muzikālo... View more
Share - Bookmark