publication . Master thesis . 2012

BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

Radvila, Līga;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstrādes laikā tika aprakstīta Latvijas apdrošināšanas tirgus vieta ekonomikā, aprakstīts Latvijas apdrošināšanas tirgus, kā arī tika izpētīta pasaules un Eiropas apdrošināšanas tirgu...
Subjects
free text keywords: Vadībzinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue