publication . Bachelor thesis . 2007

Objektorientēta pirmkoda vienībtestēšana ar MS Team Test ietvaru MS Visual Studio 2005 vidē

Sondore, Justīne;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Šī darba mērķis ir iepazīties ar vienībtestēšanu, tās vietu programatūras izstrādē un biežāk pielietotajām tehnikām, kā arī iepazīt un novērtēt Microsoft Team Test ietvara piedāvātās vienībtestēšanas iespējas Microsoft Visual Studio 2005 vidē. Tiek apskatītas objektorientēta pirmkoda vienībtestēšanas problēmas — vides sagatavošana testu darbināšanai, aizbāžņu pielietošana un to praktiska realizācija ar NMock ietvaru. Praktiski ir daļēji realizēti vienībtesti eksistējošā sistēmā TPAIS kā arī apskatītas ar šo ieviešanu saistītās problēmas. Nobeigumā ir apkopotas Microsof Team Test pozitīvās un negatīvās īpašības, kā arī konstatēts, ka šis ietvars sniedz pietiekami...
Subjects
free text keywords: Datorzinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue