McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

Master thesis OPEN
Grigore, Lolita;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. ... View more
Share - Bookmark