Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014.gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju basenu piemēros

Master thesis OPEN
Zubaničs, Andrejs;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ģeogrāfija | hidroloģija | modelēšana | prognozes | HIRLAM | ECMWF

Maģistra darba tēma ir „Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014. gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju baseinu piemēros”. Darba mērķis ir novērtēt, kura skaitliskā meteoroloģiskā modeļa HIRLAM vai ECMWF... View more
Share - Bookmark