Augsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Elksnītis, Daniels;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vides zinātne | galveno komponentu analīze | augsnes auglība | augsnes īpašības | augsnes veidotājfaktori | zālāju augsnes

Bioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien p... View more
Share - Bookmark