Hipotekārā kredītēšana Latvijā un tās ietekmējošo faktoru analīze

Bachelor thesis Latvian OPEN
Kindzule, Sintija;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | kreditēšana | hipotekārais kredīts | ietekmējošie faktori | Latvijas ekonomika | nekustamais īpašums

Bakalaura darba tēma ir “Hipotekārā kreditēšana Latvijā un tās ietekmējošo faktoru analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Latvijas hipotekārā kredīta tirgus tendences un to ietekmējošos faktorus 2008.-2015. gadu laika periodā, izdarīt secinājumus un izstrādāt pr... View more
Share - Bookmark