Izpildes pamatrādītāju modelēšana un implementēšanas iespējas

Master thesis Latvian OPEN
Kalniņa, Anna (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne | Izpildes pamatrādītāji | Biznesa informacijas rīki | modelēšanas metodes | modeļa implementēšana

Nozīmīga loma organizācijas darbības uzlabošanā un novērtēšanā ieņem izpildes pamatrādītāji. Tie palīdz novērtēt organizācijas darbību mērot nodefinētos mērķus tādā veidā nosakot vai nodefinētie mērķi tiek sasniegti. Lai novērtētu organizācijas darbību, nepieciešams izv... View more
Share - Bookmark