Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē

Bachelor thesis Latvian OPEN
Teļežņikova, Irina;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | adaptācija | rotaļas | attīstība | jaunākā pirmsskolas vecuma bērni | sadarbība

Bakalaura darba autors: Irina Teļežņikova Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc. Prof., Dr. Psych. Valentīna Romenkova Bakalaura darba tēma: Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē. Bakalaura darba mērķis: Izpētīt adapt... View more
Share - Bookmark