Slimība un nāve XXI gadsimta literatūrā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Stefanovičs, Edmunds;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība | 21. gs. literatūra, Slimības jēdziens | Slimība | Vēzis | Illness | Cancer

Bakalaura darba temats ir nāves un slimību pētīšana un analīze 21. gs. literatūra. Galvenā problēma ir saprast un apskatīt kā Autors rada slimā vai pirms nāves stāvoklī esošā cilvēka jēdzienu un autentisku pirmo iespaidu savā darbā. Kā pētījuma materiāls ir ņemtas divas... View more
Share - Bookmark