Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē. Baznīcas "Jaunā paaudze" gadījuma analīze

Bachelor thesis OPEN
Maļuha, Sandra;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē: baznīcas „Jaunā paaudze” gadījuma analīze”. Darbā aplūkotā pētnieciskā problēma ir jauns, līdz šim maz pētīts fenomens - sabiedrisko attiecību mērķu realizācija jauno reliģi... View more
Share - Bookmark