Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā

Bachelor thesis OPEN
Zūpe, Daira;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Medicīna

Pētniecības darbā „Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā” autore Daira Zūpe izpēta un analizē vienu no bērnu namu aktuālajām problēmām veselības profilakses veicināšanā – veselības aprūpes iemaņu attīstīšanu. Pētījumā uzmanība pievērsta māsas lomai bērnu nama... View more
Share - Bookmark