Pusaudžu agresivitātes saistība ar vecāku audzināšanas stilu.

Bachelor thesis OPEN
Dambe, Agnese;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Šajā darbā tiek apskatīta viena no mūsdienu būtiskākajām problēmām- pusaudžu agresivitāte. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp vecāku audzināšanas stilu un pusaudžu agresivitāti. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži (3... View more
Share - Bookmark