Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

Master thesis OPEN
Bistere, Aivija;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Fizika

Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosek... View more
Share - Bookmark