Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

Bachelor thesis OPEN
Blumberga, Arta;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba ap... View more
Share - Bookmark