Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

Bachelor thesis OPEN
Ziemele, Agnese;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vācu filoloģija

Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā... View more
Share - Bookmark