publication . Bachelor thesis . 2017

Papīra darbi ka domāšanas veicinātāji pirmsskolā

Jevdokimova, Jūlija;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Jūlija J. (2017.) “Papīra darbi kā domāšanas veicinātāji pirmsskolā”. Kvalifikācijas darbs. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 90 lpp, 16 att., 4 tab., bibl. 18 nos., latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un 16 pielikumiem. Autors ir vairākus mēnešus izgājis praksi pirmsskolas pedagoga amatā. Darbā ir veikts pētījums par domāšanas attīstību rokdarbu nodarbībās, veicot papīra darbus Darba mērķis ir izzināt un atklāt bērnu domāšanas attīstības iespējas, izmantojot papīra darbus pirmsskolā. Darba pirmajā nodaļā ir atklāts domāšanas teorētiskais pamatojums Darba otrajā nodaļā ir analizētas 6 – ...
Subjects
free text keywords: Pirmsskolas pedagoģija, Papīrs, Domāšana, Veicinātājs, Rokdarbi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue