Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs

Master thesis OPEN
Avotiņa, Lelde;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | Klientu attiecību sociālā vadība | Klientu lojalitāte | Sociālie mediji | Facebook | Korelāciju analīze

Maģistra darba “Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs” mērķis ir noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē lojālo klientu piesaistīšanu un noturēšanu sociālo mediju vidē klientu attiecību sociālās vadības kontek... View more
Share - Bookmark