Privāta CLIL bērnu valodu centra organizācijas iespējas Rīgā

Master thesis OPEN
Burova, Inna (2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Izglītības vadība

Ar katru gadu svešvalodu apguve agrīnā vecumā kļūst arvien populārāka. Iemesls tam ir fakts, ka bērns jaunākā vecumposmā ir spējīgāks ātrāk un vieglāk apgūt valodu, nekā pieaugušais. Tomēr Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) nav līdzekļu, lai organizēt angļu valodas nodarbības ar tik lielu intensitāti un papildus izmaksām. Darba mērķis ir izanalizēt privāto CLIL valodu centra organizācijas iespējas Rīgā. Datu savākšanas metodes ir intervijas un aptaujas. Darba uzdevumi ir noskaidrot skolu direktoru, kā arī citu izglītības speciālistu un vecāku attieksmi pret bērnu valodas apguvi un pret darbā izstrādātiem piedāvājuma galvenajām idejām. Darba secinājumi ilustrē šāda valodu centra organizācijas iespējas, pamatojoties uz dažādu cilvēku viedokļiem, likumisko bāzi un pašreizējo situāciju interešu izglītībā. Galvenie rezultāti ir: šādu valodu centru ir iespējams organizēt, piedāvājums būs pieprasīts, kā arī valodu centram ir iespēja sadarboties ar skolām un PII.
Share - Bookmark