Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful"

Bachelor thesis OPEN
Kalniņa, Zane;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura darba Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful" mērķis ir izpētīt, kā tiek konstruēta holokausta reprezentācija, izmantojot kinematogrāfiskos elementus drāmas žanra filmās. Teorijas daļā aplūkota kino semiotika un valoda, repreze... View more
Share - Bookmark