Apmierinātības ar dzīvi saistība ar laika perspektīvu

Bachelor thesis OPEN
Selga, Toms;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai pastāv saistības starp apmierinātību ar dzīvi un laika perspektīvu. Tika sagaidīts, ka indivīdiem, kam izteiktākas pozitīvās pagātnes un tagadnes hedoniskā laika uztvere, apmierinātības ar dzīvi rezultāti būs augstāki, bet indivīdiem ar... View more
Share - Bookmark