Apmierinātības ar dzīvi saistība ar laika perspektīvu

Bachelor thesis OPEN
Selga, Toms (2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai pastāv saistības starp apmierinātību ar dzīvi un laika perspektīvu. Tika sagaidīts, ka indivīdiem, kam izteiktākas pozitīvās pagātnes un tagadnes hedoniskā laika uztvere, apmierinātības ar dzīvi rezultāti būs augstāki, bet indivīdiem ar negatīvās pagātnes uztveri apmierinātības ar dzīvi rādītāji būs zemāki (Zhang & Howell, 2011). Lai to noskaidrotu, tika izmantota apmierinātības ar dzīvi aptauja (Satisfaction With Life Scale, SWLS, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), ko Latvijā adaptējušas K.Maslovska, S.Votkāne, S. Miezīte un M. Račevska 2005. gadā, un Zimbardo laika perspektīvas aptauja (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI, Zimbardo & Boyd, 1999). Latvijā to adaptējis A. Koļesovs 2004. gadā. Pētījumā tika iesaistīti respondenti vecumā no 18-30 gadiem, pētījumā piedalījās 91 respondents. Vidējais respondentu vecums 23.72 gadi. Atklājās, ka pastāv negatīva korelācija starp apmierinātību ar dzīvi un negativo pagātni un tagadnes fatālismu.
Share - Bookmark