Sociālpedagoģiskais darbs Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā pamatskolā veiksmīga socializācijas procesa veicināšanā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Berga, Arita;
(2019)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | sociālais pedagogs | sociālā pedagoģija | socializācija | socializācijas process | socializācijas vide

Diplomdarbam “Sociālpedagoģiskais darbs Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā pamatskolā veiksmīga socializācijas procesa veicināšanā”. Diplomdarba mērķis ir raksturot sociālā pedagoga darbību skolēnu veiksmīgas socializācijas veicināšanā, izstrādāt sociālā pedagoga ... View more
Share - Bookmark