Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Gūtšmite, Sana;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Skolas pedagoģija | saskarsme | sadarbība | mūzika | muzikālas rotaļas | muzikāli ritmiskas kustības

Bakalaura darba autore ir Sana Gūtšmite. Bakalaura darba nosaukums: „Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā”. Darba mērķis: – teorētiski un empīriski pētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas muzikālās rotaļās un muzikāli ritmiskās ku... View more
Share - Bookmark