Policijas inspektora darbība ceļu satiksmes negadījumos, to izmeklēšana Valsts policijā.

Master thesis OPEN
Zaļkalns, Aigars;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Darba autors: Aigars Zaļkalns. Darba tēma: Policijas inspektora darbība ceļu satiksmes negadījumos, to izmeklēšana Valsts policijā Diplomdarba mērķis: analizēt policijas inspektora darbības principus un rakturot izmeklēšanas procesa īpatnības, veicot ceļu satiksm... View more
Share - Bookmark