Digitālā video filtrēšana

Master thesis OPEN
Liepiņš, Andrejs;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne

Darbā ir izpētītas video konvertācijas metodes no rindpārlēces izvērses uz rindsecīgo izvērsi. Tiek apskatīta problēmas būtība un esošie video formāti. Apskatītas vairākas konvertācijas metožu realizācijas, aprakstītas tos stiprās un vājās puses. Piedāvāts savs problēma... View more
Share - Bookmark