publication . Master thesis . 2007

Digitālā video filtrēšana

Liepiņš, Andrejs;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Darbā ir izpētītas video konvertācijas metodes no rindpārlēces izvērses uz rindsecīgo izvērsi. Tiek apskatīta problēmas būtība un esošie video formāti. Apskatītas vairākas konvertācijas metožu realizācijas, aprakstītas tos stiprās un vājās puses. Piedāvāts savs problēmas atrisinājums. Aprakstīts sasniegtais rezultāts, izdarīti secinājumi par rezultāta atbilstību uzstādītiem mērķiem.
Subjects
free text keywords: Datorzinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue