PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

Bachelor thesis Latvian OPEN
Bičihina, Justīne;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | PepsiCo | Pepsi | Lay's | Cheetos | mārketinga komunikācijas

Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāc... View more
Share - Bookmark