Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā

Bachelor thesis OPEN
Lūse, Ērika;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Medicīna | Dauna sindroms | Aprūpe | Māsa | Down's syndrome | nursing care

Bakalaura darba tēma – Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā. Tēmas aktualitāte pievērst uzmanību bērna ar Dauna sindroma aprūpei, kā arī mazināt stereotipus par šiem bērniem. Darba mērķis ir izpētīt Dauna sindromu un māsas lomu šo bērnu aprūpē, kā arī ... View more
Share - Bookmark