Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

Bachelor thesis Latvian OPEN
Freiberga, Anna;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne | sabiedriskās attiecības | Latvijas sabiedrisko attiecību nozares līderi | līderis | mediju viedokļi | sabiedrisko attiecību aģentūru speciālistu viedok

Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodol... View more
Share - Bookmark